Reglement en voorwaarden kleedjesmarkt (grondplaatsen):

Om deel te kunnen nemen aan de kleedjesmarkt op Koningsdag is een vergunning (plaatsbewijs) nodig. U dient de vergunning te kunnen tonen. Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Reglement kleedjesmarkt Koningsdag 2015:

   

  1. De markt is geopend van 10.00u tot 17.00u. Vanaf  +/- 9:00 kunt u de plek gaan inrichten.


  2. Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of bestelbus, indien nog mogelijk, tot bij het verkooppunt te brengen, maar NIET ACHTER OF NAAST het verkooppunt te PARKEREN. Het  vervoermiddel zal buiten de markt moeten worden geparkeerd. Uitzonderingen alleen in overleg met de ROEV.

  3. Het is niet toegestaan om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen, of andere bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ROEV.  Calamiteitenroutes en de doorgang voor hulpverleners moeten altijd vrij en begaanbaar blijven. (Dus geen partytenten)

  4. Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond of muren te slaan.

  5. Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.

  6. Voor grondplekken is een bijdrage van Ä 5,00 verschuldigd.

  7. De ROEV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden verkopers  te weigeren.
  Als tijdens controle blijkt, dat er sprake is van een commerciŽle verkoop op een grondplaats , behoudt de ROEV zich het recht deze verkopers alsnog te weigeren. LETOP ! De Voedsel en Waren Autoriteit controleert streng op de naleving van de wettelijke regels voor voedselvoorbereiding.


  8. Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen,  dranken, levende dieren tijdens de Koninginnedagmarkt te verkopen. Het gebruiken van gas/vuur is niet toegestaan.

  9. Het is ten strengste verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval  etc. achter te laten. Niet verkochte handelswaar dient door uzelf te worden afgevoerd en de verkoopplaats moet schoon worden achter gelaten.  Schoonmaakkosten kunnen in rekening worden gebracht wanneer de plaats niet schoon wordt bevonden door de organisatie.

  10. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

  11. Het deelnemen aan de markt geschiedt geheel op eigen risico. De ROEV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de Vrijmarkt. De ROEV is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of enig letsel, die direct of indirect het gevolg zijn van het deelnemen aan de markt.


  12. In niet genoemde of onvoorziene situaties beslist de organisatie/het bestuur van de ROEV.

  

 

 

(Print)