Regels

Reglement en voorwaarden markt:


1.
De markt is geopend van 10.00u tot 17.00u. Vanaf  +/- 9:00 kunt u de kraam gaan inrichten. U bent zelf verantwoordelijk  voor het opbouwen en afbreken van de marktkramen op aanwijzing van de organisatie.

2
. Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of bestelbus, indien nog mogelijk, tot bij het verkooppunt te brengen, maar NIET ACHTER OF NAAST het verkooppunt te PARKEREN. Het  vervoermiddel zal buiten de markt moeten worden geparkeerd. Uitzonderingen alleen in overleg met de ROEV.

3. Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt opstallen of andere bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ROEV. 
Calamiteitenroutes en de doorgang voor hulpverleners moeten altijd vrij en begaanbaar blijven.


4
. Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond of muren te slaan.

5. Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.

6
.
Een commerciële kraam dient te allen tijde toestemming van de ROEV te hebben. Van een commerciële kraam is sprake als er nieuwe goederen/artikelen, etenswaren en/of drinkwaren verkocht wordt.

7. De ROEV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden kramen te weigeren. Als tijdens controle blijkt, dat er sprake is van een commerciële kraam en men beschikt niet over de vereiste vergunningen en wettelijke
voorwaarden, behoudt de ROEV zich het recht voor kramen alsnog te weigeren. LETOP ! De Voedsel en Waren Autoriteit controleert streng op de naleving van de wettelijke regels voor voedselvoorbereiding.

8. Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen,  dranken, levende dieren tijdens de Koningsdagmarkt te verkopen.
Het gebruiken van gas/vuur is niet toegestaan.

9. Het is ten strengste verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval  etc. achter te laten. Niet verkochte handelswaar dient door uzelf te worden afgevoerd en de verkoopplaats moet schoon worden achter gelaten.  Schoonmaakkosten kunnen in rekening worden gebracht wanneer de plaats niet schoon wordt bevonden door de organisatie.

10. De marktkraam moet worden afgebroken en vervolgens worden ingeleverd op een door de ROEV aangegeven plaats, als laatste levert u het zeil en de klemmen af bij de ROEV.

11. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

12. Het deelnemen aan de markt geschiedt geheel op eigen risico. De ROEV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de Vrijmarkt. De ROEV is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of enig letsel, die direct of indirect het gevolg zijn van het deelnemen aan de markt.

13. In niet genoemde of onvoorziene situaties beslist de organisatie/het bestuur van de ROEV.

 

  


“);

 

(Print)