Regels kleedjesmatkt

 

 

Reglement en voorwaarden kleedjesmarkt
(grondplaatsen):Reglement kleedjesmarkt Koningsdag 2015:

 • Om deel te kunnen nemen aan de kleedjesmarkt op Koningsdag is een vergunning (plaatsbewijs) nodig. U dient de vergunning te kunnen tonen. Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend.


   


  1.
  De markt is geopend van 10.00u tot 17.00u. Vanaf 
  +/- 9:00 kunt u de plek gaan inrichten.

   


  2
  . Het is toegestaan de koopwaar vooraf met auto of
  bestelbus, indien nog mogelijk, tot bij het verkooppunt te brengen, maar
  NIET ACHTER OF NAAST het verkooppunt te PARKEREN. Het
   vervoermiddel zal buiten de markt
  moeten worden geparkeerd.
  Uitzonderingen alleen in overleg met de ROEV.


  3.
  Het is niet toegestaan om binnen het gebied van
  de vrijmarkt opstallen of andere bouwwerken op te richten of te
  plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ROEV. Het gebruik van partytenten en parasols is niet toegestaan. (U kunt een kraam huren om overdekt te staan)
  Calamiteitenroutes en de doorgang voor hulpverleners moeten
  altijd vrij en begaanbaar blijven.


  4
  . Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in
  de grond of muren te slaan.


  5.
  Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte
  muziek is niet toegestaan.


  6.
  Voor
  grondplekken is een bijdrage van € 5,00 verschuldigd.


  7
  . De ROEV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf
  van reden verkopers  te weigeren.

  Als tijdens controle blijkt, dat er sprake is van een commerciële
  verkoop op een grondplaats , behoudt de ROEV zich het recht deze
  verkopers alsnog te weigeren. LETOP ! De Voedsel en Waren Autoriteit
  controleert streng op de naleving van de wettelijke regels voor
  voedselvoorbereiding.

   

   


  8.
  Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische
  artikelen,  dranken, levende
  dieren tijdens de Koninginnedagmarkt te verkopen.
  Het gebruiken van gas/vuur is niet
  toegestaan.


  9.
  Het is ten strengste verboden na afloop van de
  vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval  etc.
  achter te laten. Niet
  verkochte handelswaar dient door uzelf te worden afgevoerd en de
  verkoopplaats moet schoon worden achter gelaten.

   Schoonmaakkosten kunnen in
  rekening worden gebracht wanneer de plaats niet schoon wordt bevonden
  door de organisatie.


   

   


  10
  . Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de
  organisatie, politie en brandweer op te volgen.


   

   


  11
  . Het deelnemen
  aan de markt geschiedt geheel op eigen risico. De ROEV kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de
  Vrijmarkt. De ROEV is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade
  of enig letsel, die direct of indirect het gevolg zijn van het deelnemen
  aan de markt.

   


  12.
  In niet genoemde of onvoorziene situaties
  beslist de organisatie/het bestuur van de ROEV.

   

 

 

  


“);

 

(Print)